Previous slide
Next slide

Voorwaarden voor deelname

De Via Flaminia rallies staan ​​open voor mensen met een klassieke auto en , in geval van de pre-war rallies, een vooroorlogse auto.

Alle rallies zijn licht competitief. Het belangrijkste doel is om een ​​goede tijd te hebben en om te genieten van landschap en land.

Algemene voorwaarden

 • De rally heeft een beperkt aantal plaatsen, te toewijzing vindt plaats op basis van de datum van betaling van het inschrijfgeld.
 • U dient te verschijnen met een auto die conform is aan de leeftijdslimiet van de rally. In geval de auto net voor aanvang van de rally het begeeft, dan kunt u met een andere auto verschijnen. Als deze niet aan de leeftijdscriteria voldoet, dan doet u hors concours mee.
 • Als er vier maanden voor de start van de rally, meer dan een derde van de het totaal aantal plekken nog steeds beschikbaar is, dan kan de organisatie de rally afgelasten.
 • De organisatie behoud zich het recht voor on kleine wijzigingen in het programma aan te brengen.

Terugbetalingen

 • Als het evenement niet doorgaat ten gevolge van force majeure, dan hoeft de organisatie geen geld terug te geven, alles afhankelijk van de opgelopen kosten. Force majeure zal meestal het gevolg zijn van geopolitieke situtaties die de rally niet wenselijk of onmogelijk maken.
 • In alle andere gevallen, waarbij de organisatie het evenement afgelast, wordt het totale bedrag teruggegeven.
 • In het geval de deelnemer zich terugtrekt tot vier maanden voor de aanvang van de rally, dan wordt alles op 20% van de totale som na teruggestort. Bij een annulering tussen vier en twee maanden voor aanvang van de rally wordt 50% van de totale som ingehouden. Vanaf twee maanden voor de rally vindt geen terugstorting meer plaats.

Voorwaarden

 • Ondergetekenden verklaren dat ze fysiek en mentaal gezond zijn om aan dit evenement mee te doen.
 • Ondergetekenden begrijpen de aard van het evenement en de risico’s die verbonden zijn aan autosport en aanvaarden de risico’s.
 • De personen die het voertuig besturen hebben een rijbewijs dat geldig is in de landen die worden aangedaan.
 • De deelnemers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor elke wetsovertreding waar ze bij betrokken zijn.
 • Ondergetekenden bevestigen dat ze zich realiseren dat de Via Flaminia in een serieus bergachtige omgeving gaat, dat de remvloeistof van de auto minder dan twee jaar geleden is vervangen en dat de remmen zijn gecheckt en in perfecte stat verkeren. Ondergetekenden verklaren verder dat de auto goed onderhouden is en in een goede algemene staat verkeert en voldoet aan alle eisen van het weg -en verkeersreglement
 • Door mee te doen aan de Via Flaminia vrijwaren de bestuurder en zijn passagier(s) de organisatoren van het evenement en alle andere lichamen en bedrijven en individuen die geassocieerd zijn met of deelnemen aan het evenement (en hun respectievelijke medewerkers of agenten) tegen alle procedures, schades, aansprakelijkheden en kosten die voortkomen uit verzuim, nalatigheid of schending van de wet.
 • De deelnemers verklaren en geldige verzekering te hebben die hen dekt tegen zowel persoonlijk letsel als schade aan de eigendommen van derden op de openbare weg. Het deelnemende voertuig heeft een wettelijke aansprakelijkheidsdekking die geldig is gedurende de hele rit en voor alle bestuurders die het voertuig gedurende die rit zullen besturen.
 • Ondergetekenden begrijpen dat Via Flaminia bemiddelt bij het transport van de auto’s en deelnemers en dat Via Flaminia op geen enkele manier aansprakelijk is voor vertragingen, annuleringen of schade die tijdens het transport optreedt.
 • Bij deelname aan de rally geeft u uitdrukkelijk toestemming om beeldmateriaal te gebruiken voor promotionele doeleinden of anderszins.

On the road

Verzekerd

Verzekerd via de Nederlandse Historische Rally Federatie.

 

Toepasbaar recht

 • Op deze voorwaarden is het nederlandse recht van toepassing.
 • In geval van geschil wordt de zaak aan de Amsterdamse rechter voorgelegd.